Čo poskytuje intervenčné centrum

Vás bude kontaktovať po zásahu polície, ak vykázala násilnú osobu z Vášho spoločného bývania, môžete kontaktovať aj sama ako osoba zažívajúce domáce násilie. Vás informuje o vašich právach a možnostiach riešenia situácie bude spolupracovať s vami na vypracovaní individuálneho bezpečnostného plánu. Vás bude podporovať pri riešení situácie s prežívaným násilím poskytuje komplexné poradenstvo.

Zobraziť viac

Trestný čin

Trestným činom domáceho násilia je trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, manželke, bývalom manželovi, bývalej manželke, druhovi, družke, bývalom druhovi, bývalej družke, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.

Zobraziť viac

Práva obete

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom. Právo na poskytnutie odbornej pomoci sa obeti zaručuje bez ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť v trestnom konaní.


Zobraziť viac
ŽENA V TIESNI

Čo je intervenčné centrum IC?

Občianske združenie ŽENA V TIESNI pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už od roku 2005.

Od novembra 2021 funguje OZ ŽENA V TIESNI aj ako Intervenčné centrum na pomoc obetiam násilných trestných činov, najmä na pomoc obetiam domáceho násilia. Je akreditovaným pracoviskom v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov Ministerstvom spravodlivosti SR.

Spádová oblasť je Žilinský kraj.
Intervenčné centrum na základe spolupráce s políciou zabezpečuje pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (a osobám ohrozeným domácim násilím) v prípadoch, ak bola násilná osoba vykázaná zo spoločnej domácnosti a kontaktné informácie mu boli poskytnuté políciou vo forme záznamu o vykázaní. Keď polícia zašle záznam o vykázaní s kontaktnými údajmi na osobu, ktorá zažila násilie, poradkyňa z Intervenčného centra telefonicky kontaktuje do 72 hodín od doručenia záznamu túto osobu s ponukou poskytnutia odbornej pomoci a poradenstva. čítať viac ...