Postup pri vykázaní

V prípade napadnutia vašej osoby inou osobou vo vašom spoločnom obydlí, máte možnosť volať políciu 158. Zasahujúci policajti pri zásahu vo vašom obydlí môžu na základe zistených skutočností vykázať násilnú osobu zo spoločného obydlia - z bytu alebo domu, kde spoločne bývate, ako aj z jeho bezprostredného okolia. Dôvodom vykázania je obava, že vám od tejto osoby môže hroziť ďalší útok na váš život, zdravie, slobodu alebo ľudskú dôstojnosť. Zasahujúcim policajtom je potrebné opísať správanie násilnej osoby, aj históriu násilného správania a verbalizovať vašu obavu z ďalšej násilnej činností.

Vykázanie platí na 14 dní. V tomto čase sa vykázaná osoba nesmie vrátiť domov a nesmie sa k vám ani priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov. V prípade porušenia tohto zákazu volajte políciu.

Obdobie vykázania Vám poskytuje priestor na získanie odbornej pomoci a uskutočnenie rozhodnutí pre zabezpečenie vašej väčšej bezpečnosti.

Pri rozhodovaní vám poradia odborníčky v oblasti násilia páchaného na ženách, domáceho násilia z intervenčného centra. Kontakt na Intervenčné centrum vo vašom kraji Vám poskytnú zasahujúci policajti. Kontaktovať Intervenčné centrum môžete aj sama/sám.

Polícia má však zákonnú povinnosť zaslať správu o vykázaní do príslušného intervenčného centra vo vašom samosprávnom kraji. Poradkyňa z Intervenčného centra Vás bude v priebehu 3 dní telefonicky kontaktovať a ponúkne Vám odbornú pomoc. Preto je dôležité, aby ste polícii poskytli svoje aktuálne kontaktné údaje a telefónne číslo.

Pomoc Intervenčného centra môžete kedykoľvek odmietnuť alebo o ňu kedykoľvek požiadať.

Lehotu vykázania môžete predĺžiť podaním návrhu na vydanie neodkladného opatrenia; vykázanie sa tým predlžuje do času konečného rozhodnutia o tomto návrhu. So zvažovaním tejto možnosti ako aj spísaním a podaním takéhoto návrhu vám môže pomôcť Intervenčné centrum. Samozrejme návrh môžete podať aj vo vlastnej réžií.

Aj v prípade, že policajti nevykázali násilnú osobu zo spoločnej domácnosti, môžete za pomoci Intervenčného centra zvážiť možnosť podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia na zákaz vstupu do spoločného obydlia.

Ak zažívate násilie od blízkej osoby, a ak ste aj nevolali políciu, môžete kedykoľvek kontaktovať Intervenčné centrum a bude Vám podľa Vašich potrieb poskytnutá pomoc a poradenstvo.