• Domov|
 • Intervenčné centrum

Čo poskytuje IC?

Intervenčné centrum:

 • Vás bude kontaktovať po zásahu polície, ak vykázala násilnú osobu z Vášho spoločného bývania
 • môžete kontaktovať aj sama ako osoba zažívajúce domáce násilie
 • Vás informuje o vašich právach a možnostiach riešenia situácie
 • bude spolupracovať s vami na vypracovaní individuálneho bezpečnostného plánu
 • Vás bude podporovať pri riešení situácie s prežívaným násilím
 • poskytuje komplexné poradenstvo:
 • špecializované, sociálne, právne a psychologické poradenstvo;
 • vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka pri trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby
 • právne poradenstvo a zastupovanie poskytujeme v oblasti rodinného práva (napr. rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, výživné…);
 • právne poradenstvo a zastupovanie poskytujeme aj v oblasti civilného práva (napr. spísanie neodkladného opatrenia na zákaz priblíženia, neodkladného opatrenia na zákaz vstupu do domu/bytu)
 • právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva (napr. podanie trestného oznámenia, zastupovanie v trestných konaniach…) a v oblasti odškodnenia obete
 • Psychologickú pomoc a terapiu pre vás a vaše deti,
 • sociálne poradenstvo o rôznych formách sociálnej podpory a dostupnosti finančnej pomoci,
 • sprostredkovanie ďalšej pomoci napr. bezpečného núdzového ubytovania, sociálnych služieb a pod.


Poradenstvo je poskytované prostredníctvom osobných konzultácií, krízovej telefonickej linky a online.
Služby Intervenčného centra sú bezplatné.